Personal


Det är vi som jobbar på Berga Montessori förskola
 Karin Bondeman, föreståndare och Montessorilärare
 Sanna Falkenström, förskollärare
 Angelica Storm, förskollärare (föräldraledig HT2018)
 Ulviye Cetinkaya, barnskötare med Montessoriassistentutbildning

 Jeanette Gilljam, barnskötare med Montessoriassistentutbildning
 Malin Vestberg, Montessorilärare
 Delinda Fondelius, förskollärare (föräldraledig 2019)