Verksamhet


Öppning och frukost
Vi öppnar 07.00. Fram till 7.25 serveras frukost för de barn som önskar. Runt 8.15 delar vi upp oss på respektive avdelning, vissa dagar går vi ut med en eller båda avdelningarna.
Förmiddagarna:
8.30 startar vi dagens aktiviteter (se pedagogisk verksamhet). Om vi ska på utflykt så är det
oftast vid den här tiden vi lämnar förskolan.

Fruktstund
Ungefär 9.15 äter vi frukt.

Lunch
Inför lunchen så har vi en samling. Klockan 11 äter vi lunch.

Vila
Barnen som ska sova på avdelningen med de yngre barnen sover i vagnar utomhus. Det
finns syskonvagnar som barnen kan låna och sova i, men det är bra om barnen har en egen
vagn. De äldre barnen lyssnar på en saga eller på musik. Efter vilan går alla barn ut.

Mellanmål
Klockan 14.30 äter vi mellanmål.
Eftermiddag
På eftermiddagarna plockar vi fram spel, lego, leker rollekar och har högläsning. Vi har
oftast inte planerade aktiviteter på eftermiddagarna, men barn som inte hunnit pyssla i en
skapandeaktivitet på förmiddagen kan få passa på att göra detta nu.

Stängning
I slutet av eftermiddagen slår vi oftast ihop barngrupperna och är på en avdelning. Om det
är fint väder så går vi ut. Klockan 17.00 stänger förskolan.