Om


Berga Montessoriförskola

Berga Montessoriförskola är en liten, personlig förskola som ligger i det centralt belägna villaområdet Kunsggärdet. Förskolan öppnades 1990 och ligger på Bergagatan 14 i Uppsala.
Förskolan drivs av Föräldraföreningen Berga Montessoriförskola som är en ekonomisk
förening.
På förskolan finns för närvarande plats för 32 barn fördelade på en småbarnsavdelning (1-3
år) och en avdelning för de större barnen (3-5 år). Vi samarbetar mycket mellan
avdelningarna och all personal känner alla barn.

Vi arbetar Montessoriinspirerat, vilket innebär att vi har såväl Montessorimaterial som
annat material och väljer ut det som bäst passar våra aktiviteter och vår barngrupp och som
stödjer arbetet enligt förskolans läroplan. Barnens intressen och behov utgör grunden för
hur vi planerar och utvecklar vår verksamhet.
Vi har också Knytte- och Mulleverksamhet för de lite större barnen under ledning av
personal som utbildats i Friluftsfrämjandets regi.

Personalen består av 7 personer: Tre förskollärare, två Montessoriförskolelärare, två
barnskötare med Montessoriassistenutbildning samt en vikarie som periodvis har hand om
vårt mottagningskök och täcker upp i barngruppen vid behov. En av Montessorilärarna är
också föreståndare.
Förskolans öppettider är 7.00-17.00
Mellan jul och nyår håller förskolan stängt samt under en del av sommaren.