Information


Berga Montessoriförskola är en liten, personlig förskola som ligger i det centralt belägna villaområdet Kunsggärdet. Förskolan öppnades 1990 och ligger på Bergagatan 14 i Uppsala.
Förskolan drivs av Föräldraföreningen Berga Montessoriförskola som är en ekonomisk förening.
På förskolan finns för närvarande plats för 32 barn fördelade på en småbarnsavdelning (1-3 år) och en avdelning för de större barnen (3-5 år). Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna och all personal känner alla barn.

Vi arbetar Montessoriinspirerat, vilket innebär att vi har såväl Montessorimaterial som annat material och väljer ut det som bäst passar våra aktiviteter och vår barngrupp och som stödjer arbetet enligt förskolans läroplan. Barnens intressen och behov utgör grunden för hur vi planerar och utvecklar vår verksamhet.
Vi har också Knytte- och Mulleverksamhet för de lite större barnen under ledning av personal som utbildats i Friluftsfrämjandets regi.

Personalen består av 7 personer: Tre förskollärare, två Montessoriförskolelärare, två barnskötare med Montessoriassistenutbildning samt en vikarie som periodvis har hand om vårt mottagningskök och täcker upp i barngruppen vid behov. En av Montessorilärarna är också föreståndare.
Förskolans öppettider är 7.00-17.00
Mellan jul och nyår håller förskolan stängt samt under en del av sommaren.